Mainpage

Hi folks

#Ladetour2019 is coming 23-25 August this year.
But this time will the Livestream be in Viking Language (Norwegian) this time.
But don’t worry you can follow the Livestream and all video I make will be make With English subtitles anyway. The chat will be allowed to use Norwegian, Swedish and Danish this year. But if many Internationals watching this stream are you offcourse allowed to written in English and ask. I will have better soloution this year to Catch the chat this year.

Hei folkens

#Ladetour2019 kommer 23-25 August i år.
Men denne gangen sendes det kun i Viking språk (Norsk).
Men ikke vær urolig, du kan følge direktesendingen og alle videoer som blir lagd vil få engelsk undertekst uansett. I chatten vil det være tillatt å bruke Norsk, Svensk og Dansk dette året. Men dersom mange internasjonale kommer og ser på direktesendingen så vil man være tillatt å skrive på engelsk og spørre. Jeg har bedre løsning i år til å fange opp chatten.

Hello folks

Welcome to EVLars Homepage for EV’s
This page is not allways updated becouse my blogging and testing for business is Secret etc New EV’s for rangetest, and photos is not allowed to take for this type of cars becouse interior can be diffrent in the end Products for European than Asian devilerys.